Tjek og rens lokalområdets septiktanke – det sikrer det gode grundvand

Til de af læserne, som ikke er helt sikre på, hvad en septiktank er, og hvilken funktion den har, så vil vi kort starte med at forklare dette. En septiktanks formål er at samle og holde på slam, papiraffald, skidt og andet affald, og anvendes samtidig til behandling af spildevand fra ejendomme eller bebyggelser.

Rens af septiktank er vigtigt at gøre jævnligt, og derfor er det også vigtigt, at man vælger en samarbejdspartner, som har erfaring i branchen. Desuden vil det også være fordelagtigt, hvis samarbejdspartneren kan udføre reparationer med mere på septiktankene, således at samarbejdspartneren kan levere en fuld service og agere sparringspartner igennem hele processen. Er du bosat i Østjylland, Midtjylland, Djursland, så tøv ikke med at klikke på linket og få et tjek af Septiktank, da det kræver, at septiktanken jævnligt tømmes, hvis den skal være effektiv.

Grundet de store mængder af skidt og snavs, som fanges og dermed ophober sig i septiktanken, så er det nødvendigt, at den tømmes omtrent en gang årligt. Gøres dette ikke, øger det dag for dag risikoen for at septiktanken løber over, og med det samme forurener vores miljø og grundvand, hvilket ville være en katastrofe.

Hvordan tømmes en septiktank?

Hvis du husker filmen ”Polle Fiction” fra 2002, hvor de tre kammesjukker Polle, Heino og Jøgge arbejder med at sluge slam i firmaet ”Snave Slam”, så er det altså ikke helt sådan det foregår – det foregår i hvert fald under nogle langt mere rolige, professionelle og kontrollerede forhold. Dog er det ganske rigtigt og sammenligneligt, at når septiktanken er fyldt, så skal den tømmes, og dette gøres bedst ved brug af en slamsluger. Den efterfølgende proces, som sættes i gang, når slamslugeren har suget fragmenterne op i lastbilen er, at den deler slam og vand, således at det uønskede slam kan transporteres hen til et renseanlæg, og vandet derimod kan sendes retur til septiktanken.